Miljövänlig rökning

maj 7th, 2013 | by | blandat

maj
07

shutterstock_57057778

Cigarettrökning har blivit  populärt under de senaste  årtiondena därför att rökning har förvandlats till en symbol för att vara cool och hip. Alla vet att rökning är skadlig för hälsan samt att den framkallar lungcancer och andra allvarliga sjukdommar. Som en passiv rökare tycker jag att det inte är trevligt att inhalera den giftiga röken från mina vänners cigaretter överhuvudtaget. Jag är glad för att höra att man har kommit med ett alternativ till cigaretter och det är nämligen elektroniska cigaretter.

De innehåller inte tobak och cancerogena ämnen som tjära, koloxid, arsenik, bly, cyanid, salpeter,  bensen, radon, aceton osv. När du röker en  e cigarett utsätter du inte miljön och andra människor i din omgivning för farlig passiv rökning. En annan fördel är att det inte  uppstår någon eld eller glöd. Därför kan e cigaretter användas tryggt på många ställen i naturen där det annars är farligt att tända eld. Man får heller inte dålig andedräkt och rökstinkande kläder efter att röka e cigaretter. Det är bara bra för alla rökare som gärna vill bli av med cigarettberoendet eftersom det inte medför några abstinensbesvär eller humorsvängningar. Sist men inte minst undviker man att ha gula tänder samt att missfärga sina väggar hemma. Med tanke på alla dessa fördelar utgör e cigaretter ett mycket bra alternativ till vanliga cigaretter, som bidrar positivt både till miljön och till människors hälsa.

Authored by

Skriv en kommentar